top of page

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KALE UNITED AB/
NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN KALE UNITED AB

Aktieägarna i Kale United AB, org. nr. 559171-9082 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.

 

The shareholders of Kale United AB, reg. no. 559171–9082 (the “Company”) are hereby invited to attend the annual general meeting to be held on Tuesday 11 June 2024 at 10.00 CET at the Company's premises at Kungsgatan 9, 111 43, Stockholm.

Kallelse till årsstämma 2024

Notice to the annual general meeting 2024

Årsredovisning 2023

Annual Report 2023

Revisorsberättelse

 

Auditor's Report

Fullmakt / Proxy Form

Förslag ny Bolagsordning / New Articles of Association

bottom of page